ผลลัพทธ์ที่ได้คือผลกรรม

การพนันเป็นอบายมุขที่ชักนำไปสู่ความเสื่อมทำลายชีวิต ถือเป็นบ่อยทำงานสมอง สุขภาพ การใช้ชีวิตของคนเป็นอย่างมาก เพียงเพราะการอยากรวย อยากมีเงินการอยากร่ำรวยเพิ่มมากขึ้น เป็นเรื่องปกติของคนธรรมดาอยู่แล้ว เพียงแต่ว่า ใครจะมีวิธีการแสวงหาในสิ่งที่ตนอยากได้ในรูปแบบไหนก็ตาม มันควรอยู่แต่ในทางที่ถูกต้องและสิ่งที่ดีเท่านั้น หากแสวงหาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องไม่ดีและไม่ถูกต้อง ที่จะได้ก็อาจจะกลับเสียมากกว่าได้

ปัจจุบันการพนันมีหลากหลายรูปแบบมากๆ จึงเกิดเป็นสิ่งที่ทำให้คนสนใจ โดยการมีเงินรางวัลมาหลอกล่อเพื่อชักจูงไปในทางที่ไม่ได้ ในสมองคนเรามักจะทำตามความต้องการของตัวเองมากกว่าเหตุผล เมื่อวันหนึ่งได้ลองเล่นการพนันแล้วพบว่าได้ผลตอบแทนเป็นเงิน แน่นอนว่าสมองคุณคงประมวลผลอย่างไวจนเกิดเป็นความโลภความอยากได้อยากมีเงินเพื่อนำไปสาชัยชนะ จนคุณเล่นแล้วเสียทีละเยอะๆเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเช่นนั้น ความเครียดก็เกิดขึ้นทันที จนคิดหาทางออกต่างๆนา ๆ นั่นก็คือผลกรรมที่คุณก่อไว้นั่นเอง

เมื่อพบจุดจบเป็นความวุ่นวายแก่ชีวิต จิตใจก็ไม่สงบ การแก้ปัญหาจึงเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น มองไปทางไหนก็มืดแปดด้าน ไม่รู้จะหาทางออกด้วยวิธีไหน แน่นอนว่าผลของการเล่นการพนันมักจะพบจุดจบที่สายเกินกว่าจะแก้ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธี แต่การเริ่มต้นมันก็ควรเริ่มจากตัวเองก่อนเสมอก่อนที่จะหันหน้าไปพึ่งใคร เพราะกฏแห่งกรรมเชื่อว่าเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ จนหาทางออกของปัญหาได้ในที่สุด