พิษร้ายจากบาคาร่าที่คร่าชีวิตใครหลายๆคน

ปัญหาทีทราเริ่มมากจากการมีส่วนทำให้เกิดแรงจูงใจ ความอยากริอยากลอง ซึ่งคนเหล่านี้มักจะบอกว่าเป็นการลงทุนบาคาร่าเว็บตรงเสมือนนำเงินไปลงเดิมพันในบ่อนบาคาร่าเว็บตรง พฤติกรรมที่สังเกตได้ว่าเข้าข่ายติดการพนันหรือไม่ คือการใจจดใจจ่อกับสิ่งเดิมๆ ละสายตาไม่ได้ โดยผลกระทบจากการติดการพนัน สามารถทำให้เกิดปัญหาติดๆตามมาอีกมากมาย จนอาจจะนำไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาแบบผิดๆ โดยขาดสติ ความรอบคอบ จนเกิดเป็นพิษร้ายแรงยากที่จะแก้ไข

ผลลัพทธ์ที่ได้คือผลกรรม

การพนันเป็นอบายมุขที่ชักนำไปสู่ความเสื่อมทำลายชีวิต ถือเป็นบ่อยทำงานสมอง สุขภาพ การใช้ชีวิตของคนเป็นอย่างมาก เพียงเพราะการอยากรวย อยากมีเงินการอยากร่ำรวยเพิ่มมากขึ้น